jacky 發表於 2016-9-20 11:23

香港演唱會門票今日正式公開發售

Universal Music Hong Kong

【張飛: 衝呀!開售喇!】

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/uf4/1/16/2728.png✨https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/uf4/1/16/2728.png✨歌神張學友一宣佈要重臨紅館,已經令萬千歌迷非常之雀躍,優先訂票更加係短時間火速售罄!! 而演唱會門票今日正式公開發售,大家請保持鎮定,唔好尖叫住,立即行動撲咗飛先啦!!! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/uf4/1/16/2728.png✨https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/uf4/1/16/2728.png✨
《富通保險呈獻 A CLASSIC TOUR學友.經典世界巡迴演唱會-香港站》
日期:2016/12/04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22, 24-26, 28-29
時間:下午8 時15分
地點:香港體育館
票價:$980, $680, $380https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/u9e/1/16/1f3b5.png
門票現已於城市售票網公開發售!http://www.urbtix.hk/

頁: [1]
查看完整版本: 香港演唱會門票今日正式公開發售