jacky 發表於 2016-12-18 13:38

學友開騷 契爺胡楓撐足咁多場

學友開騷 契爺胡楓撐足咁多場
12月17日(六) 22:06


學友開騷,眾星齊撐!

【on.cc東網專訊】 歌神張學友繼續為23場演唱會落力演出,連日來吸引不少藝人朋友支持,包括古巨基、陳奕迅、容祖兒、恭碩良、側田、周麗淇、蘇永康夫婦、楊千嬅、丁子高、Eric Kwok、陳慧嫻、劉嘉玲、胡楓(修哥)、張家輝、任達華、鄭中基夫婦等等。剛榮升老竇的蘇永康開心得拖住腹大便便的老婆到後台與歌神影合照,而大讚個唱超棒的千嬅孖住老公丁子高齊齊與學友握手,成功握到手的千嬅開心得四萬咁口,而學友的契爺胡楓睇足多場,明顯對契仔學友相當疼錫。


蘇永康夫婦


楊千嬅


古巨基


張家輝


祖兒


陳奕迅


胡楓(左)場場都嚟。
頁: [1]
查看完整版本: 學友開騷 契爺胡楓撐足咁多場