jacky 發表於 2017-1-3 09:54

鄭秀文捧學友場貼抱抱照:更愛佢

鄭秀文捧學友場貼抱抱照:更愛佢
星島日報 – 2017.01.03


Sammi去睇學友演唱會,笑得好開心。

【星島日報報道】張學友共22場的《A Classic Tour》世界巡迴演唱會2016香港站,今晚來到最後一場,之前先後已有多位紅星化身粉絲到紅館捧學友場,鄭秀文(Sammi)昨晚沒看老公許志安在吒咤得獎,反而去了紅館睇學友,今日更在網上貼了跟學友抱抱的照片。

  照片跟學友同樣笑逐顏開的Sammi留言:「有學友抱抱。睇完學友演出,答案只有一個:更愛佢。更珍惜佢咁落力嘅演出。」

頁: [1]
查看完整版本: 鄭秀文捧學友場貼抱抱照:更愛佢