jacky 發表於 2018-5-16 10:18

【仙姐90大壽】張學友捐錢仙姐粵劇基金當賀禮

【仙姐90大壽】張學友捐錢仙姐粵劇基金當賀禮
蘋果日報 0515 19:26


(攝影:陳慧安)

今晚係仙姐90歲農曆生日,唔少嘉賓都陸續到場,最早到場嘅嘉賓係張學友,講到同仙姐認識,都係因為以前經理人陳太陳淑芬嘅關係,唔算係經常見面。係咪年年同仙姐賀壽,學友話都唔係,佢每次開演唱會,仙姐都有嚟睇。問學友送咩畀仙姐,佢話︰「知道仙姐有個粵劇發展基金,亦都有問過張家輝,因為佢同仙姐住得近好熟,自己就捐咗錢去佢個基金度,作為禮物。」

講到會唔會上台唱歌送畀仙姐,學友話唔會啦,因為有嘢要做,一陣會提早走。問到會唔會去探張家輝時,順便探埋仙姐,學友笑笑口話︰「都唔會,好少。」至於家輝唔係香港,會唔會幫佢送埋禮,學友話呢啲嘢等佢自己搞掂。

此新聞影片: http://www.jackyclub.com/thread-17189-1-1.html


張學友捐咗錢去仙姐個基金度賀禮
頁: [1]
查看完整版本: 【仙姐90大壽】張學友捐錢仙姐粵劇基金當賀禮