jessiew 發表於 2004-7-5 21:20

[轉貼] 大馬之旅 (雜誌掃瞄)

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/2004681755012166.jpg" width=500 height=700>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/2004681844620866.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/2004681874182148.jpg"

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046818224493962.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046818321840732.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046818413085893.jpg"width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/2004681846268779.jpg"width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046818485534874.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/2004681982452268.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046819112339952.jpg" width=500 height=600>

<img src="http://www.jackybbs.com/bbs/aspbbs/UploadFile/20046819163889425.jpg""width=500 height=600>

copy from 學友在綫友友社區

puple 發表於 2004-7-5 22:17

謝謝jessiew的提供...  :-)
讓大家可以看到學友之前在大馬的報導!!

chiasan 發表於 2004-7-5 23:49

請問這是同一本雜誌嗎~`
還是不同家的雜誌,在同時間對學友訪大馬做的報導?
挺想要的~想麻煩朋友幫我代買~`
如果有友迷知道的話,
可以為我解惑一下嗎~~
感謝感謝囉~`
超愛學友的嘉珊^^

catwong 發表於 2004-7-6 11:04

嘉珊

這是不同家的雜誌對學友大馬之旅的報導

這些雜誌是6月份出版的 現在應該買不到了

不過 7月份一些大馬的雜誌還有學友的報導喔

we8049 發表於 2004-7-6 13:46

Re: [轉貼] 大馬之旅 (雜誌掃瞄)

能看這些報導真是太棒了....
學友好可愛唷^^
頁: [1]
查看完整版本: [轉貼] 大馬之旅 (雜誌掃瞄)