jacky 發表於 2017-4-11 21:30

譚詠麟叫學友填詞 對方3個月後嗌棄權

譚詠麟叫學友填詞 對方3個月後嗌棄權
東網 04月11日(二) 17:43   

樂壇校長譚詠麟為新國語專輯《欣賞》試聽會,會上播放碟內5首與5位歌手合唱的新歌及與樂迷分享製作過程。當中一首阿倫與張學友合唱的《觀》,阿倫坦言起初歌詞是交給學友去操刀,當時學友亦爽快答應說會三星期交歌,但一等便等了三個月,當時學友正準備演唱會,所以都不敢向學友追歌,但再過兩星期後最終都要催他交功課,當時學友只得向他說:「對不起,我棄權啦!」阿倫謂寫詞逼不到,最後交給填詞人去完成。而錄這歌都是學友完成演唱會後兩,三日進行,知道學友身心俱疲。

阿倫稱這國語專輯花了兩年才完成,共10首歌,每首如自己仔女,首首都好鍾意。而稍後將在北京為新碟開記者會,已聯絡當中有份合唱的歌手能否出席,亦知有些歌手因工作檔期未能現身。

講到好友曾志偉獲金像獎男配角獎,阿倫謂:「有同佢通過電話,佢都有叫我去佢生日會,但嗰日我要上佛山去唔到,佢都欠我好多餐飯未請我食,之前贏馬果餐啦。(叫佢畀貼士你?)嘩,唔知佢跟住邊場得喎!(搵志偉合唱?)咁樂壇大翻身先得,即係包公審烏盆,唱伸冤啫。」

頁: [1]
查看完整版本: 譚詠麟叫學友填詞 對方3個月後嗌棄權